NOCV PRIVAATSUSPOLIITIKA

Käesolevates privaatsustingimustes on kajastatud kuidas NO CV OÜ (Edaspidi NO CV) isikuandmeid kogub, kasutab, jagab ning kaitseb. NO CV jagab ning talletab isikuandmeid vastavalt seadusele.

Privaatsuspoliitika ulatus.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib teabe suhtes, mida NO CV kogub või kasutab nende poolt hallatavate sotsiaalmeedia kanalite ning veebilehtede kaudu. NO CV ei vastuta reklaamivõrkude või muude veebisaitide ega kolmandate osapoolte privaatsustingimuste ega protseduuride eest, millega teeb koostööd oma teenuste pakkumisel ning kus avaneb ligipääs NO CV poolt kogutud andmetele.

Kogutav teave.

Kogume teie kohta teavet, kui suhtlete meie juturobotiga Facebookis või saadate päringu läbi meie veebilehe. Kogutud teabe saame otse teilt: teie kontaktinformatsiooni, teabe palgaootuse, hariduse ning eelneva töökogemuse kohta. Samuti kogume automaatset ka demograafilist ning sugulist informatsiooni. Võime koguda või kasutada teie kohta teavet avalikult kättesaadavatelt veebisaitidelt, sõltumata sellest, kas teil on konto või mitte. Teil on võimalus teabe üle kurta või paluda see kustutada, kuid me ei saa garanteerida, et me hiljem, avalikult kättesaadavatelt veebisaitidelt, teie kohta informatsiooni uuesti ei kogu.

Kuidas me saadud informatsiooni kasutame?

Kasutame teie kohta kogutud teavet oma toodete ja teenuste pakkumiseks, teiega kontakteerumiseks ning meie kasutatavate rakenduste täiendamiseks. Meie teenuste hulka kuulub teie jaoks kohandatud sisu kuvamine ja reklaamide kuvamine meie kodulehel või muudel saitidel, mida kasutate. Saame teie andmeid kasutada, et teiega NO CV uuenduste ja tööpakkumiste osas ühendust võtta, järelepärimisi korraldada või teabe- ja teenustega seotud teatisi, sealhulgas olulisi turvavärskendusi pakkuda. Meie klientidel on ligipääs vaid nende konkursi raames kogutud isikuandmetele ning dokumentidele. Kasutame informatsiooni jagamiseks turvalist keskkonda, kuhu on ligipääs vaid kliendi volitatud isikutel. Volitatud isikute ning NO CV esindaja vahel on sõlmitud ka andmekaitseleping, milles on määratletud andmete töötlemise kord.

Kuidas me saadud informatsiooni jagame?

Me jagame kandidaadilt saadud isikuandmeid ettevõttega kelle pakutavale ametikohale kandidaat kandideerisite ning ettevõtetega, kelle vahendusel me oma teenuseid pakume. Me ei jaga kandidaadi isikuandmeid kolmandatele osapooltele turunduslikel eesmärkidel ning meie koostööpartneritel pole õigust neid selleks kasutada. Kandidaadi loal võime edastada kandidaadi isikuandmed ka kolmandatele isikutele, kelle konkursil kandidaat ei osalenud, kuid kes võivad teiega oma pakutava töökoha osas olla huvitatud ühendust võtma.

Juurdepääs isikuandmetele.

Salvestame kandidaatide teabe, et muuta suhtlus NO CV-ga tõhusamaks, praktilisemaks ja asjakohasemaks. Oma kontole logides saab klient kandidaatidele igal ajal juurde pääseda, neid üle vaadata, parandada, värskendada või kustutada.

Kui teil on küsimusi privaatsustingimuste või isikuandmete töötlemise osas palume saata kiri märksõnaga “isikuandmed” e-posti aadressile info@nocv.ee. Privaatsustingimused on kehtivad alates 01.04.2019

NO CV OÜ

  • info@nocv.ee
  • Peterburi Ärikvartal Väike - Paala 1 / Peterburi mnt 23, 11415 Tallinn, Eesti
  • Registrikood: 14677396